INFORMATII PERSONALE
 

Nume : Tiurbe Dan - Alexandru    

 

  Adesa : loc. Homorog nr. 430, com. Mădăras, jud. Bihor, România  

 

  Telefon : 0730/092247; 0722/885034;    

 

  Naţionalitate: Româna    

  Data naşterii: 11 noiembrie 1962    

  Stare civilă: căsătorit cu Mirela- Dana    

  Copii: 1- baiat - Dan - Gherorghe     

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

Perioada: iulie 2000 - 2008    
  Numele şi adresa angajatorului: Primăria Comunei Mădăras, loc. Mădăras nr. 1, jud. Bihor    

 

  Tipul activităţii: Administraţie publică    

 

Funcţia: Primar    

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 Perioada: 1995-2000    Numele şi adresa angajatorului: S.A. AGRO – ZOO Ianoşda, com. Mădăras, jud. Bihor    Tipul activităţii: Producţie agricolă    Funcţia: preşedinte

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Perioada: 2002 – 2003   

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care s-a realizat formarea profesională: Universitatea „Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului din Timisoara”    Facultatea de Agricultură   Domeniul studiat: Specializare – Tehnologii asistate pe calculator    

 Diploma obţinută: Disertaţie

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ: Post-universitar

Perioada: 1982 – 1986

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care s-a realizat formarea profesională:

  Institutul Agronomic din Timişoara, Facultatea de Agricultură  

 

 Domeniul studiat: Specializare - Agronomie  

 

  Diploma obţinută: Diplomă de absolvire  

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ: Facultate  

 

  Perioada: 1978 – 1981   

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care s-a realizat formarea profesională:   LICEUL AGRO-INDUSTRIAL, Salonta  

 Domeniul studiat: Agronomie  

 

Diploma obţinută: Diploma de bacalaureat 

 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ: Liceu       

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
   - interrelaţionarea cu oamenii, comunicarea, rezistenţa la stres, dinamismul, capacitatea de a lucra în echipă;    - adept al acelui job care implică diversitatea, competiţia, unde un rezultat bun aduce satisfacţie;        

 

Limba maternă: Româna   

 

Limbi străine cunoscute:

Germană                                                Citit - nivel mediu                                                Scris – nivel mediu                                                Vorbit – nivel mediu                                               

Maghiară                                                Citit – nivel mediu                                                Scris – nivel mediu                                                Vorbit – nivel mediu

 

Aptitudini şi competenţe sociale:      - bun comunicator drept rezultat al muncii în echipă la locul de muncă, carismă       Aptitudini şi competenţe organizatorice:  

- abilitatea de a mobiliza şi conduce o echipă, eficienţă, adaptabilitate la noi situaţii, capacitatea de a lua decizii în timp relativ scurt

 

Permis de conducere:    - categoria B; C; F    

 Aptitudini şi competenţe tehnice:

     - utilizare calculator: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet   

 

X
sus